Tűzvirág fesztivál

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Naszvadiak Polgári Egyesülete (mint “Értékesítő”) kötelezi magát, hogy www.tuzvirag.sk weboldalon történő vásárláskor a Fogyasztótól kapott személyi, illetve cégi adatokat kizárólag az ajánlott áruk adásvételi szerződésének teljesítésével kapcsolatban, illetve a vásárlással összefüggésben történő kommunikációban használja fel a vásárlástól számított 10 éven belül.

Az Értékesítő a Fogyasztó ezen adatait további személyeknek nem adja ki, ez alól kivételt képeznek a Fogyasztó alvállalkozói, ill. kereskedelmi közvetítői, melyek kizárólag a transzakció sikeres

teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatokhoz juthatnak hozzá. Az Értékesítő a személyi adatokkal való munkája során a SZK 428/2002-es Szemelyi adatvédelemi Törvénye (Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov), illetve ezen törvény későbbi előírásainak értelmében jár el. A www.tuzvirag.sk oldalon történő elektronikus vásárlással a Fogyasztó megerősíti, hogy személyes adatait az Értesítőnek önként bocsátotta rendelkezésére és egyetért ezen adatok feldolgozásával az Értékesítő adatbázisában, amennyiben nem állnak ellentétben az

érvényes jogszabályokkal, továbbá a további feleknek es állami intézményeknek kiadott információk körével a törvény által előírt módon.

A Fogyasztó egyetért azzal, hogy az Értékesítő a személyes adatait egy esetleges közvetítő segítségével dolgozza fel.

A Fogyasztó kijelenti, hogy az összes általa szolgáltatott adat a valóságot tükrözi. Teljes egyéni es büntetőjogi felelősséget vállal az esetleges megadott valótlan adatok feltárása esetén.

A Fogyasztó felhatalmazza az Értékesítőt az általa megadott hitelkártya-információk ellenőrzésére az adott bank ügyfélszolgálatánál, illetve a hitelkártyát kiadó jogi személynél.

Az Üzemeltető elérhetőségei:

Naszvadiak Polgári Egyesülete
Občianské združenie Nesvadčanov
Jánošík utca 19 - Jánošíková 19
946 51 Naszvad - Nesvady
IČO: 42 205 573 - Tel.: 0905723602

A Vásárló regisztrációs folyamata, elektronikus árurendelése és a fizetés menete, ahogy a Vásárló személyes adatai is, védettek. A személyes és bizalmas információk biztonságosan mentésre kerülnek a www.tuzvirag.sk oldalon.

Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:

  • A Vásárló önigazolása, azaz a fizikai személy, ill. jogi személy neve, címe, cégjegyzékszáma, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím).
  • A katalógusból rendelt áru kódja vagy leírása.
  • A rendelt áru mennyisége.
  • Az áru kézbesítési helyének címe (amennyiben ez az adat nem kerül feltüntetésre, a kézbesítés helyének a Vásárló lakcíme tekintendő).
  • Az áru kézbesítésének ideje: nap, óra. (amennyiben a Vásárló a szerződési feltételekben feltüntetettektől eltérő módon egyezik meg az Üzemeltetővel).
  • Az áru átvételére felhatalmazott személy család- és keresztneve (amennyiben ez az nem kerül feltüntetésre, az áru átvételére a Vásárló jogosult, esetleg a Vásárló bármelyik alkamazotta).

Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Üzemeltető ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vásárlóval, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül.

Az áru mellett feltüntetett kézbesítési idő informatív jellegű, tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy az adott áru megtalálható-e a raktáron.

Amennyiben a rendelés után az Ön fiókjába nem érkezett visszaigazoló levél, kérjük ellenőrizze a Spam mappát is. Ha ott sem találja, kérjük, minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot.

Amennyiben utánvételre rendelt árut Szlovákiában és nem veszi át a csomagját, az eladó 30%-os kárpótlást igényelhet a megrendelés összegéből, valamint az egész postaköltséget!

 

A rendelés érvénytelenítése

A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül érvényteleníteni elektronikus rendelését, amennyiben az Üzemeltető még nem reagált visszaigazoló levéllel. Az Üzemeltető fenntartja a rendelés (vagy a rendelés egy részének) érvénytelenítésének jogát, amennyiben az árut már nem gyártják, nem beszerezhető, vagy a beszerző látványos árkülönbséget szabott meg. Ilyen esetben az Üzemeltető azonnal értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló már kifizette a rendelését vagy annak egy részét, a kifizetett összeget az Üzemeltető 15 napon belül visszautalja a Vásárló számlájára.

Az árakról

Minden áru pontos ára megtalálható www.tuzvirag.sk  oldalon. Az Üzemeltető fenntartja az árak csökkenésének, ill. növelésének jogát. Az árak változása azoknak a honlapra kerülésükkel lép érvénybe. Az árváltozás a már megrendelt, de még nem kézbesített árura nem vonatkozik. Abban az esetben, ha a www.tuzvirag.sk egy termékén egyértelműen hibás ár jelenik meg rendszerhibából vagy más okból adódóan (pl.: 0 €, 1 €), az Üzemeltetőnek nem kötelessége a feltüntetett áron adni a terméket. Ha a Vásárlónak nem felel meg a termék valós ára, jogában áll visszalépni a szerződéstől.

Szállítási feltételek

Az elektronikusan rendelt áru szállításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk, legkésőbb a visszaigazoló levél elküldésétől számított 30 napon belül. A Vásárló az áru összeállításáról és feladásáról e-mailben értesül.

Az áru tulajdonjogát a Vásárló annak átvételével és kifizetésével kapja meg. A csomag átvételekor a Vásárló köteles ellenőrizni annak tartalmát és állapotát.

Az Európai Unió tagállamaiba vagy egyéb országba való postázás esetén a Vásárló köteles jóváhagyni a csomagolási, ill. postázási költségeket is. Az a Vásárló, aki nem veszi át a számára postázott csomagot, az ún. „fekete listára”kerül, és a jövőben nem szállítunk a címére csomagot.

Végső rendelkezések

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amelyet a Vásárló hibás internetkapcsolata vagy a www.tuzvirag.sk oldalra való hibás kapcsolódás idézett elő. Az Üzemeltető felhívja Vásárlói figyelmét, hogy a www.tuzvirag.sk honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a www.tuzvirag.sk honlapról származó információk felhasználása miatt következtek be. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja árukészletét. Az Üzemeltetőnek jogában áll a fenti általános szerződési feltételeket megváltoztatni, ill. megtoldani. Az általános szerződési feltételek változásai a www.tuzvirag.sk honlapra való felkerülésükkor lépnek érvénybe.

Az elektronikus rendelés elküldésével a Vásárló megerősíti az Üzemeltető által közzétett szerződésben foglaltakat.